قزاقستان ، اکو را بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای منطقه ای می داند # الماتی - ایرنا هفت اردیبهشت 1377 برابر با 27 آوریل 1998 "یرلان ادریسف" معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: اق ملا سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را بستر خوبی برای توسعه همکاری های منطقه ای می داند.
وی روز دوشنبه به "حسن قشقاوی" سفیـر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان گفت: قزاقستان تلاش مــی کند تا اجلاس اتی سران اکو دراین کشور بادستاوردهای خوبی برای توسعه همکاریهادر قالب این سازمان و همکاریهای دوجانبه بااعضای ان، همراه باشد .
وی تاکید کرد : قزاقستان برای همکاری با ایران که از بنیانگذاران اکو می باشد ، اهمیت ویژه قایل است .
اجلاس سران اکو قرار است 22 اردیبهشت ماه امسال درالماتی پایتخت پیشین قزاقستان برگزار شود.
قشقاوی نیز گفت ، ایران در سطحی بالا در اجلاس اتی اکو در المـاتی شرکت می کند و برای توسعه همکاری ها میــان کشورهای عضو این سازمان اهتمام خاص دارد.
* 139 *