نظربایف، بارییسان جمهوری قرقیزستان،روسیه وروسیه سفید تلفنی گفت وگو کرد # آق ملا- ایرنا: 19 فروردین 1377 برابر با هشت آوریل 1998 " نورسلطان نظربایف "، رییس جمهوری قزاقستان و رییس اتحادیه چهارعضـو گمرکی کشورهای مشترک المنافع در تماسی تلفنی با رییسان جمهوری قرقیزستان، روسیه و روسیه سفید ، درباره مسایل مختلف و از جمله همکاری های دو و چند جانبه گفت وگو کرد.
دراین گفت وگوها، رییسان چهارکشور موافقت کردند که اجلاس نوبتی آنها در روزهای پایانی ماه آوریل " روزهای اول اردیبهشت " تشکیل شود .
در بیانیه خبـری دفتر رییس جمهوری قزاقستان که روز چهارشنبه منتشرشد، به محل برگزاری نشست که قبلا قراربود، همزمان بابرگزاری نشست سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو تشکیل شود ، اشاره ای نشده است .
نظربایف ، در تماس خود با" بوریس یلتسین" ، رییس جمهوری روسیه همچنین درباره تشکیل دولت جدید این کشور گفت وگو کرد.
دوما، نهاد پایینی قوه مقننه روسیه قرار است، روز جمعه این هفته نخست وزیری " سرگی کرینکو" را که جانشین "ویکتور چرنومردین "،نخست وزیر برکنار شده این کشور خواهد شد ، بررسی کند .
ازجمله موضوعاتی که در نشست سران چهارکشور عضو اتحادیه گمرکی کشورهای مشترک المنافع بررسی خواهد شد، موضوع الحاق تاجیکستان به این اتحادیه است که برخی کارشناسان چهارکشور با آن مخالف هستند و اعتقــــاد دارند که این الحاق زود هنگام خواهد بود، زیرا تاجیکستان هنوز به رشد اقتصادی منـــاسب دست نیافته است .
تاجیکستان درآغازفروردین ماه امسال به اتحادیه آسیای مرکزی که قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بنیانگذاران آن بودند ، پیوست .
ع / و