یک مقام آمریکایی برای بازنگری پیمان نفتی ایران و مالزی به کوالالامپورسفر می کند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور - ایرنا 19 فروردین 1377 برابر با هشتم اوریل 1998 "رمزی" دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیرو و تحریم هــــا روز "چهارشنبه" برای بازنگری پیمان نفتی مالزی با ایران به کوالالامپور سفــر می کند0 شرکت ملی نفت مالزی " پتروناس " به همراه شرکت "توتال" فرانسه و شـرکت "گاز پروم" روسیه یک پیمان سرمایه گذاری برای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی ایران امضا کرده اند0 برخی از رسانه های مالزی نیز خبر سفراین مقام آمریکایی را به کوالالامپور اعلام کرده اند0 روزنامه "بیزینس تایمز" مالزی نیز در این باره نوشت، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکااین هفته از مالزی دیدن می کند تا به بازنگری سرمایه گذاری پتروناس در ایران که می تواند تحریم های آمریکا را به دنبال داشته باشـــد بپردازد0 " استوارت ایزن استات" معاون وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود رمزی در این سفر می کوشد این نکته را دریابد که آیابحران کنونی 9 ماهه شرق آسیا در برنامه های پتروناس برای شرکت در طرح دو میلیارد دلاری حــوزه گاز پارس جنوبی ایران تاثیری داشته است یا نه ؟ بحران مالی شرق آسیا نه ماه پیش هنگام شناور شدن واحد پولی تایلـند با یورش ارزبازان جهانی همچون "جرج سروس" سرمایه دار یهودی آمریکایی به بازار های ارز و سهام تایلند و سپس بسیاری دیگر از کشورهای شرق آسیا همچون کـره جنوبی ، اندونزی و مالزی آغاز شد0 هفته گذشته یک عضو مجلس نمایندگان آمریکابه "بیل کلینتون" رییس جمهوری این کشور هشدار داد، دولت وی سه هفته وقت دارد درباره نقض قانون آمریکایی "داماتو" ممنوعیت سرمایه گذاری کلان در بخش انرژی ایران از سوی شرکت هــای خارجی ، تصمیم بگیرد0 این نماینده که رییس کمیته روابط بین الملل کنگره آمریکااست گفت : اگـر دولت کلینتون تا آن هنگام عمل نکند این کمیته به این مساله که آیا کـــاخ سفید این قانون را لغو کرده است، یا نه ، رسیدگی می کند0 ع / و