علی عزت بگوویچ و خاویر سولانا درباره اوضاع ایالت کوزوو گفت وگو کردند # سارایوو - ایرنا: ده فروردین 1377 برابر با 30 مارس 1998 " علی عزت بگویچ " ، رییس جمهوری بوسنی و هرزگوین، درتماس تلفنی بــا " خاویر سولانا "، دبیرکل ناتو درباره آخرین وضعیت بحرانی ایالت کوزوو گفت وگو کردند.
دفتر ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین روز دوشنبه اعلام کرد: علــی عزت - بگوویج در گفت و گو با خاویر سولانا، موضع بوسنی در محکومیت خشونت و حمایت از حقوق مردم بی دفاع ایالت کوزوو را یاد آور شده است .
بگوویچ ، دراین تماس گفته است : بوسنی با جنک در کوزوو مخالــف است و درتلاش است تا برای بحران کوزوو راه حل آرام و مسالمت آمیز پیدا شود.
گزارش دیگری از کوزوو حاکیست که یــــک افسر ارتش آزادی بخش کوزوو که نخواست نامش فاش شود گفت که مردم این ایالت خواهان جنک نیستند و مــذاکره را رد نمی کنند.
وی گفته است : دولت صـــرب باید نیروهای پلیس را دردرجه اول از منطقه کوزوو عقب بکشد.
ایالت کوزوو، با دو میلیون نفر جمعیت خواهان خودمختاری است این ایالت در ماه های اخیر، صحنه خشونت ها و کشتار مردم بی دفاع بوده است.
ع / و