۱۰ فروردین ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5706773
۰ نفر
وزیرفرهنک واموزش عالی : ایران به تحول علمی نیاز دارد # رشت - ایرنا: ده فروردین 1377 برابر با 30 مارس 1998 وزیر فرهنک واموزش عالی ایران گفت : ایــران دراین برهه از زمان بــــه تحول علمی و تکنولوژی احتیاج دارد.
"مصطفی معین" روز دوشنبه در هشتمین همایش دانشجویان خارجی دانشگاه هـای کشور درگیلان افزود : ماباید به عنوان یک مسلمان دانشگاهی به خود برگردیم و این بازگشت به بیداری نیاز دارد.
هشتمین همایش دانشجویان خارجی دانشگاه های ایران روز دوشنبه در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اغاز شد.
در این همایش شش روزه 650 نفــــر از دانشجویان خارجی از 52 کشور جهان شرکت دارند.