۱۰ فروردین ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5706727
۰ نفر
طغیـان رودخانه شبکه گازرسانی دو شهر جنوبی ایران را قطع کرد # دزفول - ایرنا ده فروردین 1377 برابر با 30 مارس 1998 بر اثر بارندگی در شمال استان خوزستان ایران و طغیان رودخانه"بالارود" اندیمشک ، شبکه گاز شهرهای دزفول و انــدیمشک از روز دوشنبه قطع شد.
"بهمن اهنگران" معاون شرکت ملی گاز شهرسـتان دزفول گفت : یکصد متر از خط لوله گاز سراسری شهرهای دزفول و اندیمــشک یکشنبه شب قطع شده است و به دلیل شدت جریان آب و قرار داشتن لوله گـــاز در بستــر رودخانه بالارود هم اکنون امکان ترمیم خط لوله گاز وجود ندارد.
در 24 ساعت گذشته حدود 65 میلیمتر بارندگی در شهرهای دزفول و اندیمشک ثبت شده است.
* ز 139 *