نخست وزیر جدید قرقیزستان : اقتصاد قرقیزستان را با اتکا به صنعت و تولید انرژی توسعه می دهم # بیشکک - ایرنا: هفتم فروردین 1377 برابر با 27 مارس 1998 " کوبانیچ بیک جمعه علی اف " نخست وزیر جدید قرقیزستان ،گفت : مصصم است اقتصاد کشورش را، با اتکا به صنعت و منابع تولید انرژی ان توسعه دهد.
قرقیزستان بزرگترین تولیدکننده برق در اسیای مرکزی است و همچنان بخش قابل ملاحظه ای از برق مورد مصرف در جمهوری های همسایه خود را تامین می کند.
"جمعه علی اف " ، در اولین گفت وگوی خود با خبرنگاران ، پس از برگزیده شدن به سمت نخست وزیری قرقیزستان ، در روز جمعه، گفت : قرقیزستان از دوران اتحاد شوروی ، کارخانه های زیادی را در اختیار دارد ، که در صورتی که استفاده صحیح از انها شود ، قادر خواهند بود ، مبالغ قابل ملاحظه ای از بودجه عمومی این کشور را تامین کنند.
نخست وزیر جدید قرقیزستان ، که هنوز کابینه خود را معرفی نکرده است ، گفت : در دو یا سه روز اینده ، وزرای خود را انتخاب خواهد کرد .
نخست وزیرجدید قرقیزستان ، دارای دکترای فنی است و از اعضای اکادمی علوم این کشور می باشد.