وزیر نفت امارات، قیمت 25 دلار برای هربشکه نفت را قیمتی معقول دانست # ابوظبی، ایرنا 15 بهمن 1378 برابر با چهارم ژانویه 2000 " عبید بن سیف الناصری "، وزیر نفت و معادن امـارات گفت : نرخ 25 دلار برای هربشکه نفت خام، قیمت واقعی و معقولی می باشد.
الناصری، در یک گفت و گوی مطبوعاتی که روز جمعه منتشر شد، گفت : کشور ـهای تولیـدکننده نفت، خـواهان افـزایش و یا کـاهـش بی رویـه بهـای نفت نمی باشند.
وی گفت : " اوپک " هرگونه تغییر در سطح تولید را پس از بررسیهای دقیق انجام خواهد داد.
شرکت ملی نفت ابوظبی " ادنوک "، روز پنجشنبه اعلام کرد : بهای یک بشکه نفت خام، فروش ماه گذشته را به میزان 15 سنت کاهش داده است .
" ادنوک " اعلام کرد : میانگین بهای یک بشکه نفت خام ابوظبی در ژانویه گذشته به 20/25 دلار رسید.
تولید کنونی نفت امارات 1/2 میلیون بشکه در روز است که، 86/1 میـلیون بشکه آن در ابوظبی، حدود 300 هزار بشـکه در روز در دبـی و بقـیه در دیـگر امیرنشین های امارات تولید می شود.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک، قرار است در نشـسـت مـارس آینـده ادامه روند تولید کنونی نفت را، مورد بررسی قرار دهند.
وزیران نفت کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس نیز، به منظـور تعیین استراتژی نفتی مشترکی، اواسط اسفندماه آیـنده در ریاض تشـکیل جلسه خواهند داد.