مخالفت گروهی از دمکراتهای کنگره با موافقتنامه تجاری آمریکا و چین # نیویورک، ایرنا 15 بهمن 1378 برابر با چهارم فوریه 2000 گروهی از دمکراتهای کنگره آمریکا علیه توافقنامه تجاری واشنگتن و پکن با مخالفان دولت آمریکا ائتلاف کردند .
در بیانیه مشترک ائتلاف 53 نفره دموکرات های کنگره آمریکا و اتحادیه های کارگری این کشور که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است موافقتنامه تجاری با چین مانع هرگونه تغییر رفتار این کشور در زمینه حقوق دینی ، حقوق بشر و حقوق کارگری خواهد شد.
این گروه از دمکراتهای کنگره نتوانستند رای کافی برای مخالفت خود با توافقنامه یادشده که راه پکن را بسوی عضویت در سازمان تجارت جهانی هموار می کند بدست آورند.
بگفته مقام های کاخ سفید تشدید مخالفت ها احتمال تصویب موافقتنامه آمریکا و چین در کنگره را تا پایان سال جاری دشوار می سازد .
مقام های کاخ سفید و بسیاری از بازرگانان عمده آمریکا مدتهاست برای برای بازشدن بازارهای چین وعضویت پکن درسازمان تجارت جهانی بااعضای کنگره در حال بحث و گفتگو هستند اما طرفین به این نتیجه رسیده اند که موانع متعددی پیش روی دارند .