یک نماینده پارلمان ارمنستان : هرج و مرج در این کشور درحال افزایش است # باکو، ایرنا یکم بهمن 1378 برابر با 21 ژانویه 2000 " وازگن مانوکیان " رهبر جنبش ملی دمکراسی و یکی از نـمایندگان مجلس ملی ارمنستان روز جمعه اعلام کرد: هرج و مرج در این کشور روزبه روز افزایش می یابد و سطح زندگی مردم وخیم تر می شود.
شبکه تلویزیونی " اسپیس " جمهوری آذربایجان در بخش خبری ظهر جمعه به نقل از "مانوکیان" گزارش داد که ملت از "روبرت کوچاریان" حـمایت نمی کند و در ارمنستان حاکمیتی وجود ندارد.
وی گفت ، من مطمئن نیستم که بعد از استعـفای احتمالی رییس جمهوری در این کشور ، رییس جمهوری جدید بهتر از "کوچاریان" باشد.
مانوکیان افزود: برای نجات کشور از وضعیت کنونی لازم است اصلاحـاتی در قانون اساسی صورت گیرد و انتخابات پیش از مـوعد ریاست جمهوری برگزار شود.
این نماینده پارلمان ارمنستان درباره حـل مناقشه قره باغ کوهستانــی گفت : به دلیل ضعف ارمنستان این مناقشه را نمی توان از طریق مذاکرات حل وـ فصل کرد.
در همین حال " وان اووانسیان " رییس کمیسیون مسایل امنیت ملی و دفاع امور داخلی پارلمان ارمنستان اظهارداشت: اگرچه موضع رییس جمهوری این کشور ضعیف شده ولی رییس جمهوری به تنهایی مقصر نیست و اگر "کوچاریان" از مقـام ریاست جمهــوری برکنار شود، معلوم نیست رییس جمهوری جدید به راحتی بتواند کشور را اداره نماید.
وی گفت : تا زمانی که این شرایط حاکم است نمی توان با تغییراتی جـزئی به موفقیتی نایل آمد.