بارور کردن ابرها ، باعث بارش برف سنگین در پایتخت چین شد # پکن، ایرنا 22 دی 1378 برابر با 12 ژانویه 2000 متخصصان چینی با بارور کردن ابرها و بکارگیری روش های مصنوعی در هفته گذشته و بویژه چند روز اخیر باعث بارش برف سنگین در پایتخت این کشورشدند.
کارشناسان امور هواشناسی چین اعلام کردند: گرچه بارش برف طبیـعی است ، اما بارور کردن ابرها تا اندازه زیادی به این کار کمک کرده است.
روزنامه " ساوت چاینا مورنینک پست " چاپ هـنک کنک روز چهارشنبه نوشت : به گفته کارشناسان این اقدام به منظور مقابله با خشکسالی در مناطق شمالی در سال جاری میلادی صورت گرفته است.
بارش برف در ماه ژانویه معمولا حدود دو سانتیمتر است ، در صورتی که در ماه جاری میلادی تاکنون هفت سانتیمتر برف در پکن باریده است.
* پ . ک *