دیپلمات کانادایی، نامزد ریاست بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل در عراق # تورنتو، ایرنا 22 دی 1378 برابر با 12 ژانویه 2000 یک دیپلمات کهنه کار کانادا، ممکن است به زودی در مقام ریاسـت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق به کار گمارده شود.
روزنامه " گلوب اند میل "، روز سه شنبه، نوشت : " مارک موهر "، 55 ساله یکی از چندین نامزد اشغال پست ریاست اجرایی واحد جدیـدی است که، تشکیل آن ماه گذشته به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید.
" موهر" سال گذشته پس از 4 سال خدمت به عنوان نماینده کانادا در امور مربوط به خلع سلاح در سازمان ملل به اوتاوا، بازگشت و در حال حاضر مدیر کل دفتر آمریکا در وزارت امور خارجه کانادا است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که، اوتاوا به " کوفـی عنان " دبیر کل سازمان مـلل اعلام کرده است که، " موهر " آمادگی این کـار را دارد و دولت کانادا از انتصاب وی به چنین مقامی حمایت خواهد کرد.
" عنان " امـیدوار است، پس از مشورت با اعضای شـورای امنیت، رئیس این تشکیلات جدید را تا روز جمعه معرفی کند.
گزارش رسانه ها، حـاکی از آن است که، دیپلمات کانادایی در میان معـدود کارشناسان خلع سلاح قرار دارد، که مورد توجه سازمان ملل می باشد.
" هیات بازرسی و نظارت سازمان مـلل " با هـدف خـروج از بن بست مـوجود درباره بازرسی تسلیحاتی عـراق به وجود آمـده است، که سال گذشـته با حمـلات هوایی آمریکا و انگیس علیه بغداد همراه بود.