درآمد نفتی کشورهای عربی به بیش از 90 میلیارد دلار رسید # دمشق ، ایرنا 14 دی 1378 برابر با چهارم ژانویه 2000 هفته نامه سوری "البعث الاقتصادی" روز سه شنبه به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت ، درآمد نفتی کشورهای عربی در سال 1999 میلادی به بیش از 90 میلیارد دلار رسید .
درآمد کشورهای عربی در سال 1998 به دلیل کاهش شدید قیمت نفت به 51 میلیارد دلار رسیده بود .
بنابراین گزارش ، تولید نفت کشورهای عربی در سال 1999 همانند سال 1998 به بیش از 20 میلیون بشکه در روز رسید .