اظهارات رییس جمهوری ایران در دیدار مسئولان عالیرتبه با رهبر انقلاب (3) # تهران ، ایرنا: چهارم دی 1378 برابر با 25 دسامبر 1999 در این دیدار پیش از سخنام مقام معظم رهبری ، " سید محمد خاتمی "رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و حضرت عیســی بــن مریم (ع) تاکید کرد: توسعه امری همه جانبه و پایدار است و تفکیک جنبه های مختلف توسعه از یکدیگر، در عمل مشکلات فراوانی بهمراه خواهد آورد.
وی افزود:همه ابعاد توسعه یعنی توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید هماهنک پیش رود و ضمن محور قرار دادن مردم ، با موازین دینی و ارزشی جامعه، سازگاری کامل داشته باشد.
رئیس جمهوری توسعه اقتصادی ، افزایش تولیـد ، امنیت اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی را بدون توجه به عدالت اجتماعی و حـــل مشکلات قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر ، غیرقابل قبول ارزیابی کرد و گفت: در تــوسعه اقتصادی باید قشرهای محروم و کم درآمد ، تحت حمایت ویژه قرار گیرند.
خاتمی ، مـشارکت مردم ، مسوول بودن مقامات کشور در برابر مردم ، رواج فرهنک نقد و آزادی فکر،بیان و رفتار را ازاصول توسعه سیاسی خواند و تاکید کرد: تمامی این امور، تنها در چارچوب ارزشها ، آرمان هـا و معیارهای مردم مسلمان و قانون اساسی ، معنای حقیقی می یابد.
رئیس جمهوری، ارزشها و اعتقادات اسلامی و امنیت و مصالح ملی را چارچوب ازادی حقیقی برشمرد و افزود: هویت تاریخی ملت ایران ، دینی و اسلامی است و ازادی و توسعه و پیشرفت نباید لرزاننده این هویت اسلامی باشد چرا که توسعه سیاسی حقیقی ، تنها با توجه کامل به این هویت پایدار، امکان پذیر است.
رئیس جمهوری ، اســلام ، رهبری و ارزشها و اصول را فراتر از سلیقه ها و گرایش هــا ارزیابی کرد و افـــزود: این امر باعث ماندگاری و پیشرفت جامعه می شوند و همه مسئولان قوا ، بــاید با آنها، با دیدی باز و سعه صدر برخورد کنند.
خاتمی با ابراز تاسف از مشکلات اقتصادی مردم، نقد عملکرد اقتصادی دولت را با توجه به این مشکلات ، طبیعی خواند و با تشریح برخی ویژگی های فعالیت های اقتصادی دولت ، از جمله کاهش رشد بودجه جاری ، صـرفه جویی ، محدود شدن تصدی های دولت، تقویت بودجه برخی بخشها نطیر قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی،انضباط بخشیدن به فعالیت شرکتهای دولتی، افزایش بهره وری و ارتقاء مدیریت ها افزود: دولت به تامین عدالت اجتماعی و حل مشکلات معیشتی مردم به ویژه قشرهای کم درآمد، اهتمــام ویژه ای دارد و برای حل مشکل بیکاری نیز ، اجرای طرحهای " زود بازده " و اشتغال آور را دنبال می کند.
خـاتمی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس ششم گفت: مردم پشتوانه اصلی انقلاب ، نظام و جامعه هستند و همه موظفیم زمینــه حضـور پرشور آنها را در انتخابات فراهم آوریم .
رئیس جمهوری با تاکید بر لـزوم خودداری صاحبان و سخنگویان تریبون های مختلف از جمله روزنامه ها و مطبوعات و دیگر تریبون ها ، از تخریب و اهانت و تشویش اذهان گفت:باید به گونه ای عمل کنیم که جامعه در آرامش کامل باشد تا انشاء ا.. با خلق حمـــاسه ای عظیم و پرشکوه در انتخابات 29 بهمن ماه دلهای دشمنان انقلاب ، اسلام و ایران ، مایوس تر و دل هـای دوستداران انقلاب اسلامی، امیدوارتر از قبل باشد.
در پایان این دیدار نمـاز مغرب و عشا به امامت حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد.