" سلیمان دمیرل " عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا را یک دستاورد مهم خواند # انکارا ،ایرنا: 4 دیماه 1378 برابر با 25 دسامبر 1999 رییس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت :پذیر ش نامزدی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین دستاورد در مناسبات بین المللی ترکیه در سال 1999 میلادی تلقی می شود .
" سلیمان دمیرل " که به مناسبت پایان سال جاری میلادی با خبرنگاران سخن می گفت اظهارداشت : انکارا برای عضویت کامل دراین اتحادیه ضمن تسریع در اجرای تعهدات خود ، برنامه های اصلاحی به منظورافزایش رفاه عمومی ، اجرای دمکراسی و حقوق بشر را ارتقا خواهد داد .
وی گفت : ترکیه با توسعه مناسبات خود با کلیه کشورهای جهان درتحولات جهانی و منطقه ای به عنوان پلی بین شرق و غرب و شمال و جنوب عمل می کند .
رییس جمهوری ترکیه افزود : آنکارا درسال 1999 روابط خود را با کلیه کشورهای عربی و اسلامی توسعه داده و با کشورهای حوزه خلیج فارس مناسبات خوبی برقرار کرده است .
دمیرل مناسبات ترکیه با سوریه ،"اسرائیل" و مصر را درسال 1999 رو به رشد توصیف کرد.
دمیرل گفت : مناسبات انکارا با تل اویو براساس منافع متقابل و مشترک برقرار شده و این مناسبات در سال های آتی نیز توسعه خواهد یافت .
رییس جمهوری رکیه وضعیت شمال عراق را برای این کشور نگران کننده خواند و گفت : ترکیه برای حفظ امنیت خود و مقابله با تهدیدات احتمالی تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد .
دمیرل افزود : ترکیه خواستار بازگشت عراق به جامعه بین المللی و رعایت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی دولت بغداد است .