ایندیپندنت: طرح ساخت خط انتقال نفت آذربایجان به ترکیه با بن بست روبروست # لندن ، ایرنا: 3 آذر 1378 برابر با 24 نوامبر 1999 روزنامه "ایندیپندنت" چاپ انگلیس، نوشت : به رغم سالها تلاش و فشار از سوی واشنگتن ، طرح تاسیس خط انتقال نفت از جمهوری آذربایجان به تـرکیـه ، همچنان با بن بست روبرو است.
ایندیپندنت در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی درباره تاسیس خط لوله انتقال نفت از باکو به بندر جیهان ترکیه،می افزاید "اگرچه توافق اجرای این طرح ، در جریان گردهمایی اخیر در شهر استانبول ، از سوی آمریکایی ها اعلام و به عنوان پیروزی چشمگیر توصیف شد، اما توافق های اقتصادی لازم برای اجرای این طرح همچنان با بن بست مواجه است.
بر پایه این گزارش، شرکت "بی.پی. آموکو" (amoco bp) ـ اصلی ترین شرکت نفت در منطقه ـنسبت به چنین طرحی بدبین است و تلاش ها برای امضای نوعی توافق میان طرف های ذینفع در این پروژه با شکست مواجه شده است.
به نوشته این روزنامه، مخالفان پروژه تاسیس خط انتقال نفت از باکو به جیهان ، آن را مقرون به صرفه نمی دانند و به همین دلیل باآن مخالفند. آنها از انتخاب یک مسیر ارزانتر حمایت می کنند.
ایندیپندنت می نویسد: ترکیه ، آمریکا ، روسیه و ایران ، بازیگران اصلی در این موضوع به شمار می روند، اما انگلیس نیز از طریق شرکت های نفتی فعال در منطقه دارای نوعی نفوذ است.
این گزارش می افزاید: بحث اصلی در این موضوع، بحثی سیاسی است. واشنگتن و آنکارا مایل به اعمال کنترل بر مسیر انتقال نفت از شرق به غرب هستند و می خواهند این مسیر را از نفوذ روسیه و ایران دور نگاه دارند اما شرکت "بی.پی آموکو" به عنوان اصلی ترین شرکت نفت در این پروژه تاکید دارد مسیر باکو به جیهان دارای صرفه اقتصادی نیست و لذا قابل قبول نخواهد بود.
بر اساس این گزارش ، شرکت "بی.پی آموکو" برای پذیر ش این طرح تحت فشار شدید آمریکایی ها قرار گرفته است.