واکنش آمریکا درقبال حمله به خانه دیپلمات آمریکایی در زاگرب # نیویورک ، ایرنا: 29 آبان 1378 برابر با 20 نوامبر 1999 مقام های دولت آمریکا می گویند در ماجرای حمله عوامل ناشناس به خانه یک دیپلمات آمریکایی در زاگرب به مقام های دولت کروات مظنون هستند.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه خبر داد نیروهای ناشناس در زاگرب به زور وارد خانه یک دیپلمات آمریکایی شدند و در شرایطی که وی در منزل نبوده است ، زندگی وی را جستجو کردند.
جیمز روبین سخنگوی وزارت خـارجه آمریکا در واکنش به این اقدام گفت : دولت آمریکا از این اقدام بسیار نگران شده است و با جدیت درباره آن تحقیق خواهد کرد اما قصد ندارد تا روشن شدن کامل موضوع از این مساله نتیجه خاصی بگیرد.
مــقام های سیاسی در آمریکا گفتند احتمالا اینگونه حملات بـا انتخابات قریب الوقوع مجلس در کرواسی مرتبط است .
چندی پیش نیز در یک اقدام مشابه منـــزل یکی از نمایندگان موسسه ملی دمکراتیک که یک موسسه آمریکایی است از سوی نیروهای ناشناس مورد هجوم قرار گرفت .
خبرنگار نیویورک تایمز در زاگرب نخستین کسی بود که خبر حمله به منزل یک دیپلمات آمریکایی را به اطلاع مقام های آمریکا رساند.