تاکید رئیس جمهوری ونزوئلا برای تسریع در اصلاح قانون اساسی این کشور # نیویورک ، ایرنا: 29 آبان 1378 برابر با 20 نوامبر 1999 مجلس ونزوئلا روز جمعه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را ارائه کرد که بموجب آن اختیارات رئیس جمهوری افزایش خواهد یافت.
تلاش "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا برای در اختیار گرفتن اهرم های قدرت در کشور باعث انتقاد مخالفان وی شده است.
به گزارش شبکه خبری "ام اس ان بی سی" قانون اساسی جدید مدت دوره ریاست جمهوری ونزوئلا را از پنج سال به شش سال افزایش و به وی اختیار می دهد کنگره را منحل کرده و مانع سرمایه گذاری خارجی در این کشور شود.
رای گیری درباره منشور جدید قانون اساسی ونزوئلا 15 دسامبر ( 24 آذر) انجام خواهد شد.
چاوز که پیش از آن یک فرمانده ارتش بوده و مبارزات وی علیه باندبازی و فساد اداری - مالی نظام در میان مردم کشور شهرت دارد از زمان به دست گرفتن قدرت تغییر قانون اساسی 1961 را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
مجلس موسسان ونزوئلا که طرفداران چاوز 121 کرسی از 131 کرسی آن را در اختیار دارند، ظرف سه ماه از شش ماه مدت تعیین شده برای بررسی پیش نویس قانون اساسی ، 350 مقاله ارائه شده از سوی افراد مختلف را بررسی کرده است که به همین دلیل متهم به عجله و اشتباه در روند بررسی پیشنهادها شد.
چهار عضو برجسته مجلس در مراسم امضای پیش نویس قانون حضور نداشتند.