معاون وزیرمسکن : شهرهای ایران منطبق با استانداردهای جهانی ساخته نشده است # رشت ، ایرنا: 24 مهر 1378 برابر با 16 اکتبر 1999 معاون شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و دبیرشورای عالی شهرسازی ایران گفت: هیچ یک از شهرهای ایران منطبق با استانداردهای جهانی شهرسازی که متضمن سلامت محیط زیست و توسعه پایدار باشد ساخته نشده است.
" جلیل حبیب الهیان " روز شنبه افزود : در هیچ یک از شهرهای ایران حریم های نقاط شهری با روستاها ،جنگل ،مرتع ،کوه ودریا،رودخانه و مناطق کشاورزی ،صنعتی رعایت نشده و در واقع هر کس به هر شکل و با هر مصالحی بنای خود را ساخته است.
معاون وزیر مسکن گفت: تعددمراکز تصمیم گیری در زمینه شهرسازی ،قوانین نا کافی و متناقض و نبود برنامه های بلند مدت وعدم برخورد لازم با متخلفین در گذشته بزرگترین ضربه هارا بر پیکر معماری شهرهای ایران زده است.
این مسوول در زمینه ساخت وساز مسکن افزود : دولت نباید در راستای بهبود وضعیت مسکن مردم مسکن بسازد.
حبیب الهیان اضافه کرد: دولت وظیفه راهبردی و سیاست گذاری دارد و تولید مسکن ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی مردم ، تولید و اشتغال دارد.
وی گفت : دولت باید بااتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری ،پولی،اعتباری و اجرایی آسان مردم و سرمایه داران خصوصی را تشویق به تولید مسکن کند.
وی افزود : دخالت دولت ها در امر مسکن در تمام دنیا نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه باعث مشکلات فراوانتری نظیر افزایش تورم شده است.