همایش "چشم انداز نفت و گاز ایران "ماه اینده برگزار می شود # اسلو ، ایرنا: 24 مهر 1378 برابر با 16 اکتبر 1999 برای نخستین بار همایش " چشم انداز نفت و گازایران " در ماه آینده در اسلو پایتخت نروژ، برگزار می شود.
این همایش یک روزه توسط بنیادصنعت نفت و گاز نروژ (intsok)در 24 آبان ماه برابر با 15 نوامبر برگزار خواهد شد.
بیش از 60 شرکت نروژی فعال در زمینه نفت، گاز و کشتیرانی عضواین بنیاد می باشند.
در این همایش صاحب نظران، استادان دانشگاه و مدیران و صاحبان شرکت های دولتی و خصوصی نروژ در سه زمینه " فرهنک و دورنمـای حقوقی " ، " طـرحها و فرصتهای تجاری"، و " فعالیتهای شرکتهای نفت و گاز درایران " مقاله خواهند داشت.
بنیاد صنعت و نقت و گاز نروژ در سال 1997 با مشارکت سه وزاتخانه امور خارجه ، نفت و انرژی و تجارت و صنعت این کشور تاسیس شد.
این بنیاداعلام کرده است که ایران الویت اول فعالیتهای آنان در خاورمیانه می باشد.
قرار است گردهمایی مشابهی در اردیبهشت ماه سال آینده از طرف این بنیاد در تهران برگزار شود.