سازمان دانش آموزی ایران بزودی فعالیت رسمی خود را آغاز می کند # گچساران ، ایرنا: 24 مهر 1378 برابر با 16 اکتبر 1999 مشاور معاون پرورشی وزیرآموزش وپرورش در سازمان دانش آموزی ایران گفت: بزودی فعالیت رسمی این سازمان آغاز خواهد شد.
" احسان دلاویز " روز شنبه افزود: تشکیلات سازمان دانش آموزی با توصیه " محمد خاتمی " رییس جمهوری و به منظور ایجاد مشارکت ،مسوولیت پذیر ی، رشد اعتلای اعتقادی،اجتماعی و سیاسی دانش آموزان درهمه عرصه ها تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.
وی زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی ،هنری، عقلانی، گسترش مشارکت فعالیتهای دانش آموزی در عرصه های مختلف، برنامه ریزی، استفاده مطلوب از اوقات فراغت و مشارکت آنان در فعالیتهای بین المللی دانش آموزان همگام با کشورهای جهان ،ایجاد علاقه و ایمان به فرهنک خودی ،رشد روحیه خودباوری را از مهمترین اهداف تشکیل و تاسیس سازمان دانش آموزی ذکر کرد.