وزیر اطلاعات: دفاع تنک نظرانه از اسلام هیچگاه موفق نخواهد بود # تهران ، ایرنا: 24 شهریور 1378 برابر با 15 سپتامبر 1999 وزیراطلاعات درهمایش سالانه حراستهای استان خراسان تاکید کرد:دفاع تنک نظرانه از اسلام ، درمحدوده اداری ،جناحی و حزبی هیچگاه موفق نخواهد بود.
به گزارش وزارت اطلاعات ،"علی یونسی"افزود ، بیش از 90 درصد جامعه ما مذهبی هستند که به همین دلیل اقتضا می کند مردم نسبت به حفظ اعتقادات دینی احساس امنیت کنند.
وی گفت :حراست از ارزشهای دینی بزرگترین مولفه امنیت درایران است و باید اذعان داشت حفظ و حراست از ارزشهای دینی به مراتب مهمتر از حفظ و حراست مرزهاست .
یونسی افزود :دفاع صحیح و منطقی از اسلام و ارزشها ،خود عامل مهمی است و دفاع تنک نظرانه ازاسلام درمحدوده اداری ،جناحی و حزبی هیچگاه موفق نخواهد بود.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه نقش امنیت باید درکل نظام به صورت کلان دیده شود افزود: امنیت همه جانبه از دید حضرت امام (ره )درطول حیات ایشان تبیین شده است و لذا ما سیره عملی حضرت امام را درپیش رو داریم .