روزنامه های صبح دوشنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ـ صبحامروز # تهران ، ایرنا : 15 شهریور 1378 برابر با 6 سپتامبر 1999 صبـــح امـــروز.
................
* انجمن دفاع از آزادی مطبوعات: توقیف نشاط غیرقانونی است (خبرـص1) * قطعات و مجموعه های ساخت داخل، حرف اول را در صادرات صنعت خودرو می زند (خبرـص1) * ایران قهرمان وزنه برداری آسیا شد (خبرـص1) * رئیس قوه قضائیه در دیدار با وزیر ارشاد: آزادی بیان و اندیشه از اصول اجتماعی اسلام است (خبرـص1) * دولت با ساخت ذوب آهن توسط بخش خصوصی موافقت کرد (خبرـص1) * قدرت، در آرای مردم است (یادداشت ـص1) * نقدی بر نقش مطبوعات در پروژه اصلاحات (یادداشت ـص2) * احتمال استعفای عضو دیگری از شورای شهر تهران منتفی است (خبرـص2) * حبیب الله عسگراولادی: "خارجی"ها در خارج و "خارجکی"ها در داخل برای اشغال کرسی های مجلس سرمایه گذاری کرده اند (خبرـص2) * تاوان سنگین پروژه توسعه سیاسی (یادداشت ـص آخر) * مسئولان روزنامه "نشاط": امیدواریم قوه قضائیه هوشمندانه عمل کند (خبرـص آخر)