روزنامه های صبح دوشنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ـ ایران # تهران ، ایرنا : 15 شهریور 1378 برابر با 6 سپتامبر 1999 ایـــــــران ............
* رئیس قوه قضاییه در دیدار وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی: از آزادی نباید علیه هدفهای آن سوء استفاده کرد (خبرـص1) * تظاهرات خشمگینانه فلسطینیان علیه عرفات - باراک (خبرـص1) * برترین های سینمای ایران امروز معرفی می شوند (خبرـص1) * تازه ترین تحولات اقتصاد ایران (خبرـص1) * بایدها و نبایدهای فعالیت مطبوعاتی (خبرـص1) * آیت الله هاشمی رفسنجانی: آزادی بدون پشتوانه دینی تاریخی و فرهنگی به لیبرالیزم ختم می شود (خبرـص1) * گذر از احساسات به نفع تفاهم ملی (اول دفترـص1) * حبیب الله عسکراولادی: خارجی ها و خارجکی ها سرمایه گذاریهای عظیمی برای اشغال کرسی های مجلس کرده اند (خبرـص2) * سودجویی مطبوعاتی (نگاهی دیگرـص2) * عملیات انتحاری و انفجار دو بمب قوی در اسرائیل (خبرـص2) * نخستین حرکت خشمگینانه فلسطینیان علیه توافق جدید عرفات و صهیونیستها (خبرـص4) * موضعگیری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد توافق اخیر فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی (خبرـص4) * آغاز انتخابات عمومی در هند (خبرـص4) * مناطق جدید داغستان با چچن تصرف شد (خبرـص4) * سفیر آمریکا در یونان در ملا عام "هو" شد (خبرـص4) * پیام تهدیدآمیز سیاهپوستان نیویورک به مقامهای آمریکایی (خبرـص2) * در ژاپن بازی دشواری خواهیم داشت (خبرـص15) * فرانسه در برابر اوکراین متوقف شد (خبرـص15) * دیدار با ژاپن اخرین امید برای صعود (خبرـص15) * در برنامه سوم تمامی امتیازات برنامه دوم برای اموزش و پرورش در نظر گرفته شده است (خبرـص آخر) * در ایران 2500 سال قبل زنی با ابزار رزم به خاک سپرده شده است (خبرـص آخر)