۷ شهریور ۱۳۷۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5684055
۰ نفر
روزنامه هایی که دریافت نشد # تهران، ایرنا: هفتم شهریور 1378 برابر با 29 اوت 1999 تـا زمـان ارسـال مجمـوعه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟" مـربـوط بـه روزنامه های چاپ صبح یکشنبه، این روزنامه ها دریافت نشد: قدس، صبح خانواده، آریا، کار و کارگر، نشاط ، ابـرار ، انتخاب ، جوان خبـر، خرداد، جمهوری اسلامی، ایران ورزشی، تهران تایمز و ...