معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد: مطبوعات باید حامل پیام ملت باشند # کرمان ، ایرنا: سوم شهریور 1378 برابر با 25 اوت 1999 معاون مطبوعاتی وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی گفت: مطبوعات باید حرف بزنند و حامل پیام ملت باشند.
شعبان شهیدی روزپنجشنبه در جمع نمایندگان رسانه های گروهی در کرمان افزود : چنانچه روزنامه ها حرف نزنند ما نمی توانیم ادعا کنیم در کشور مطبوعات داریم.
وی گفت: عده ای انتظار دارند مطبوعات ما مثل گلهای مصنوعی فقط حضور داشته باشند و از آنها تنها استفاده تزیینی بعمل آید.
او افزود: اگر این تلقی را بپذیریم مشکل شروع می شود و نخستین فکر عده ای این است که مطبوعات را باید کنترل کرد.
معاون وزیر ارشاد گفت: اگر مطبوعات بخواهند مصنوعی نباشند باید رشد داشته باشند و زندگیشان را احساس کنیم.
شهیدی افزود: زمانی که مطبوعات حرف دل مردم را بزنند جنبه انتقادی و زیر سووال بردن عملکرد را پیدا می کند وممکن است عده ای تحمل آنرا نداشته باشند.
شهیدی افزود: برای داشتن کشوری مستدام و مستحکم، به مطبوعات آزاد، فعال و شاد نیاز است.
وی کار مطبوعات درایران را با وجود تنوع و حساسیتهای قومی و دینی بسیار حساس خواند و گفت: برخی از روی دلسوزی نسبت به مطبوعات انتقاد می کنند.
این مقام مسوول افزود: ما حامی مطبوعات هستیم و از حقوق آنها صیانت می کنیم.
شهیدی همچنین گفت: پرداختن بیشتر به مسایل اقتصادی در مطبوعات به این معنا نیست که دولت را در تنگنا قرار داده و انتظارات مردم را بالا ببریم.
وی افزود: مطبوعات باید با واقع بینی مشکلات دولت راترسیم کنند و در این برهه خاص کمک دولت باشند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین گفت: هم اکنون 930 نشریه فعال و 1250 نشریه مجوزدار در سطح کشور وجود دارند.
وی در مورد طرح اصلاح قانون مطبوعات نیز گفت: وقتی این طرح در شور نخست به تصویب رسید ما براساس احترام به تصمیم مجلس، دست از مخالفت برداشتیم.
او افزود : در عین حال بعد از تصویب این طرح در شور نخست، تلاش ما مصروف تهیه پیشنهاداتی برای کمیسیون قضایی و ارشاد مجلس شد.
وی گفت: هم اکنون جزوه ای شامل مجموعه پیشنهادات مختلف برای بررسی در این زمینه، در مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است.