برآورد کارشناسان آمریکایی ازمیزان خسارت مناطق زلزله زده ترکیه # آنکارا،ایرنا: چهارم شهریور 1378 برابر با 26 اوت 1999 کارشناسان آمریکایی میزان خسارت وارده درمناطق زلزله زده ترکیه را چهارالی هفت میلیارد دلار برآورد کرد.
مسوولان ترکیه پیشترحجم خسارات مالی این زلزله را بیش از 25 میلیارد دلار برآورد کرده بودند.
به نوشته شماره روز پنجشنبه روزنامه حریت :آمریکا برای جلب کمک های بیشتر منابع خارجی به ترکیه به عنوان کفیل درنزد سازمان های بین المللی از این کشور حمایت خواهد کرد.