فرار مزدوران رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان ادامه دارد # بیروت ،ایرنا: چهارم شهریور 1378 برابر با 26 اوت 1999 فرار شبه نظامیان مزدور وابسته به رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان ادامه دارد .
منابع امنیتی لبنان روز پنج شنبه از جنوب لبنان گزارش دادند ، طی هفته جاری بیش از 65 تن از مزدوران منطقه " حاصبیا " را ترک کرده و به مناطق ازاد شده امده اند .
در میان فراریان " یحیی ابوقمر" که به مدت ده سال بازجوی بازداشتگاه خیام بوده است دیده می شود .
اشغالگران صهیونیست در پی فرار ابوقمر روستای " ماری" در بخش اشغالی را محاصره کرده اند .