سیل 173 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی مازندران خسارت وارد کرد # ساری ، ایرنا: چهارم شهریور 1378 برابر با 26 اوت 1999 معاون عمرانی استاندار مازندران گفت : سیل ماه گذشته در مازندران 173 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی این استان خسارت وارد کرد.
احمد مجیدی روز پنج شنبه درمصاحبه مطبوعاتی باخبرنگاران افزود: تاکنون ازسوی هیات دولت 45 میلیاردریال برای جبران خسارت تاسیسات زیربنایی مازندران اختصاص یافته است .
وی این تاسیسات راشامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، راه ، پل و ساختمانهای دولتی عنوان کرده است .
وی گفت : بر اثرحادثه سیل 130 میلیارد ریال به واحدهای مسکونی وتجاری درسه شهر و شش بخش و 142 روستای این استان خسارت وارد شد.
وی اظهارداشت : دو هزار و 820 واحد مسکونی شهری ، 620 واحد تجاری و یکهزار و 345 واحد مسکونی روستایی درجریلان سیل اخیر آسیب شدیدی وارد شده است .
به گفته وی همچنین بر اثرسیل 118 میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت وارد شد.
مجیدی افزود: برای جبران خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی و تجاری 45 میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بلاعوض ومعیشتی تخصیص پیداکرد.
وی گفت : همچنین برای خسارتهای وارده به بخش کشاورزی تاکنون 25 میلیارد از طریق صندوق کمک به تولیدکنندگان اختصاص یافته است .
مجیدی خسارت به وقوع سیل هفته اخیردرشهرستان نور اشاره کرد و افزود: براثر وقوع این حادثه دو نفر کشته، 5/1 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی و30 میلیون ریال به اراضی کشاورزی منطقه خسارت وارد شد .
به گفته وی همچنین راه ارتباطی محور دوآب به بلده نیز قطع شد .
مجیدی گفت : تاکنون برای انتقال واحدهای تجاری ومسکونی درحریم رودخانه نکارود زمین مورد نیاز خریداری شده که درآینده نزدیک دراختیار خسارت دیدگان قرارخواهد گرفت.