رییس دیوان عدالت اداری و مشاور عالی رییس قوه قضاییه ایران منصوب شدند # تهران ، ایرنا : 31 مرداد 1378 برابر با 22 اوت 1999 براساس احکام جداگانه ای ازسوی آیت الله " محمود هاشمی شاهرودی " رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، رئیس دیوان عدالت اداری و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.
" فتوت نصیری سوادکوهی " مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : براساس این احکام آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی به سمت مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام " قربانعلی دری نجف آبادی " به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شدند.
وی گفت : پیش ازاین آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس دیوان عدالت اداری بود .
سوادکوهی افزود: حجت الاسلام " اسماعیل فردوسی پور " نیز قبل از این مشاورعالی رئیس قوه قضائیه بود که طی حکم جدیدبه سمت دادیار دیوان عالی ایران منصوب شده است.