ایران درکنفرانس بین المللی " افقهای جدیددرورزش معلولین" شرکت خواهدکرد # تهران ، ایرنا: 27 مرداد 1378 برابر با 18 اوت 1999 " زهرا یوسفی " مسئول انجمن ورزشهای معلولین و جانبازان بانوان ، بنا به دعوت " رابرت استیدوارد " رئیس پارالمپیک جهانی در کنفرانس بین المللی "افقهای جدید در ورزش معلولین" در آلمان شرکت خواهد کرد.
اداره ورزش بانوان ایران اعلام کرد:این کنفرانس از روز 6 تا 10 شهریور (28 اوت تا 1 سپتامبر) در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد و به دنبال آن دبیرخانه بین المللی پارالمپیک در روز 12 شهریورماه ( 3 سپتامبر)در شهر بن آلمان افتتاح می شود.
دراین کنفرانس سخنرانان دعوت شده از کشورهای مختلف دنیا در رابطه با مسائل مختلف ورزش معلولین از جمله، چگونگی اجرای ورزش، فیزیولوژی ورزشی، اخلاق ورزشی، چگونگی پیشرفت در آموزش تکنیک ها و طب ورزشی ، کلاس بنـــدی، هماهنگی و توسعه ورزش ، مدیریت و سازماندهی و رسانه های همگانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
یوسفی نماینده ایران دراین کنفرانس قـــرار است در رابطه با اخلاق در ورزش مطالبی را بیان کند.