افشاگری یک عضو سابق کمیته مرکزی منافقین درباره جنایات این گروهک # تهران : ایرنا 16 مرداد 1378 برابر با هفتم اوت 1999 دادگاهی در شهر "آرنهم" هلند در خواست گروهک منافقین برای جلوگیری از افشاگری های یکی از اعضای سابق کمیته مرکزی گروهک منافقین در مورد جنایات گذشته این گروهک را ، وارد ندانست.
رادیو بی.بی.سی جمعه شب گزارش داد : " کریم حقی " یکـی از اعضای سابق کمیته مرکزی گروهک منافقین مدتی است که از این گروهک جدا شــده و در هلند نشریه ای به نام پیوند منتشر می کند ، وی اخیرا به نشریات هلند گفته است که گروهک منافقین درجریان سرکوب کردهای عراقی بوسیله صدام حسین که در دوران جنک خلیج فارس صورت گرفت ، دست داشته است.
حقی در مورد علت شکایت گروهک منافقین از وی گفت، بدنبال حمله و تخریب دفتر نشریه پیوند در شهر "آرنهم" هلند که از نظر ما اینکار توسـط منافقین انجام شده بود ، من مصاحبه ای با روزنامه های هلندی داشتم و علاوه بـر توضیح و باز کردن موضوع و علت تخریب دفترنشریه پیوند به یک سری موضوعات دیگری هم که در نشکیلات منافقین مطرح است که این حرکات مغایرت باموازین دمکراسی بود ، اشاره کردم.
وی افزود : به دنبال ایـــن موضــوع ، منافقین علاوه بر تمامی اقدامات سرکوبگرانه و به اصطلاح پیشگیرانه ، به راه انداختند تظاهرات ، پخش اطلاعیه و به دیوار زدن عکسهای من ، همزمان تلاش داشتند که از طرق قانونی هم اقدام کنند که تا شاید به نتیجه ای برسند واز من در دادگاه آرنهم شکایت کردند که قاضی هلندی به من دستور بدهد که من افشاگری خود را در مورد منافقین متوقف کنم.
وی گفـت : منافقین به کشتار کردهای عراقی دست زدند ، سرکوب ، شکنجه و روشهای دیکتاتوری درون تشکیلاتشان وجود دارد .
عضو سابق گروهک منافقین افزود: هر کسی بر خلاف ادعای امامیت و معصومیت مسعود رجوی اقدام کند ، سرکوب و شکنجه و سپس به زندان می افتد.
حقی در ادامه به افشای انحرافات اخلاقی در این گروهک اشاره کرد و گفت: طلاقهای اجباری در داخل سازمان وجود دارد ، زن و شوهرها مجبور هستند که به اجبار و به دستــور سازمان از همدیگر طلاق بگیرند ، چون واحد خانواده تنها واحدی بود که رجــوی نمی توانست اعمال قدرت بکند ، بنابر ایــن باید از هم پاشیده می شد.
حقی گفت : منافقین در زمان جنک خلیج فارس بــا بهانه اینکه کودکان در عراق امنیت ندارند ، فرزندان خردسال را از خانواده هـا می گرفتند و می گفتند که ما بچه ها را مدت سه یا چهار ماه به خارج می فرستیم ، تــا در محل امنی باشند ، بعد از پایان جنک آنها را بر می گردانیم ولی سالهاست که از آن جنک می گذرد و کــودکان به دور از پدر و مادرها در کشورهای مختلف با شدیدترین روحیه به سر می برند ولی هیچگاه برگردانده نشدند.
وی افـزود: تعدادی از آنها که به سن بلوغ رســیده اند و برای "رجوی " اســلحه بـدست مـی گیرند ، (منافقین ) با ترساندن بچه ها آنها را به عراق برمی گردانند.
عضــو ســابق کمیته مرکزی گروهک منافقین در خاتمه افزود: گروههای کرد عراقی از جمله گروه طالبانی و حزب دمکرات کردستان عراق گفته های من درباره اعمال منافقین علیه کردها را تائید و گواهی می کنند.