نخستین سفیر ترکمنستان در دوشنبه، با رییس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد # دوشنبه، ایرنا: دهم تیر 1378 برابر با اول جولای 1999 "امامعلی رحمانف" رییس جمهوری تاجیکستان، روز پنجشنبه، با "نادر محمد اولاف" نخستین سفیر ترکمنستان در این کشور، در مورد همکاری های دو جانبه و مسایل منـطقه گفت وگو کرد.
" ظفر سعید اف " سخنگوی دولت تاجیکستان، افزود: رحمانف در این دیدار، گشایش سفارتخانه ترکمنستان در تاجیکستان را گامی مهم در جهت تـوسعه روابط دوستانه و همکاری های دو کشور ذکر کرد.
رییس جمهوری تاجیکستان همچنین با قدردانی از کمک های ترکمنستان به این کشور ، خواستار گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور شد.
وی گفت: بااستقرار صلح در تاجیکستان، زمینه مساعد برای گسترش همکاری- های این کشور با ترکمنستان و دیگر کشورهای جهان فراهم شده است.
رحمانف در دیدار با سفیر ترکمنستان از رییس جمهوری این کشور برای سفر به تاجیکستان دعوت کرد.
نخستین سفیـر ترکمنستان در دوشنبه نیز پس از تسلیم استوارنامــه اش به رییس جمهوری تاجیکستان ، به خبرنگاران گفت که افتتاح سفارت تـرکمنستان در تاجیکستان، به نفع هر دو کشوراست و باعث گسترش همکاری ها به ویژه در زمینه اقتصادی خواهد شد.
وی ، در مورد ابطال قراردادهای لغو روادید ترکمنستان با دیگر کشورهای عضو جامعه مستقل مشترک المنافع ( همسود ) گفت: ترکمنستان از سوی 185 کشور جهان به عنوان یک کشور بی طرف شناخته شده و ابطال این قراردادها نیز برای حفظ نظم در ترکمنستان است.
محمد اولاف گفت: هیچیک از کشـورهای عـضو جامعـه مسـتقل مشـترک المنافع (همسود) به اقدام ترکمنستان در مورد برقراری سیستم اخـــذ روادید اعتراضی نکرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که در دیدار رییس جمهوری این کشور با سفیر ترکمنستان، اوضاع افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
"ه - ج"