در دیدار دومقام مذهبی ایران و مصر ،برضرورت گسترش همکاری کشورهای اسلامی تاکید شد # تهران ، ایرنا : 6 تیر 1378 برابر با 27 ژوئن 1999 در دیدار رئیس سازمان فرهنک و ارتباطات اسلامی ، با مفتــی جمهوری عربی مصر در " قاهره " ، بـــر ضرورت گسترش همکاریهای اسلامی میان جمهوری اسلامی ایران و مصر تاکید شد.
در این دیدار ، آیت الله " محمدعلی تسخیری " ابتکار عمل امام خمینـی در اعلام هفته وحدت و برنامه ریزی برای نزدیکی هرچه بیشتر مسلمانان و مساعدتهای آیت الله " علی خامنه ای " رهبر انقلاب اسلامی ، در احیـای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را تشریح کرد.
" نصر فرید واصل " مفتی جمهوری عربی مصر نیز در این دیدار تاکید کــرد که کشورهای مسلمان باید اختلافات خود را به حــــداقل رسانده و بر مشترکات فیمابین تکیه کنند.
وی افزود: در عصر گسترش روابط و جهانی شدن مسایل ،دوری کشورهای مسلمان از یکدیگر قابل توجیه نیست.
همچنین در این دیدار ،دو طرف در مورد مسایل مهم جهان اسلام ، از جملــه مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص چگونگی رویت ماه در ماه مبارک رمضان بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس سازمان فرهنک و ارتباطات اسلامی که بـــرای شرکت در یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی اسلامی در قاهره به سر می برد ، همـــــــچنین با برخی از اندیشمندان و متفکران مصری و روسای گروه زبان فارسی دانشگاه های مصر دیدار و گفتگو کرد.
*م.ف *