تاکید دادگاه فرجام آمریکا برماهیت تروریستی گروه مجاهدین ( منافقین ) # نیویورک ، ایرنا: ششم تیر 1378 برابر با 27 ژوئن 1999 دادگاه فرجام فدرال آمریکا تقاضای گروهک تروریستی مجاهدین (منافقین ) را برای حذف نام این گروهک از فهرست گروههای تروریستی ، رد کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا گروهک منافقین را یک تشکیلات تروریستی خوانده است.
" ریموند راندولف" قاضی دادگاه فرجام آمریکا گفت :اقدام مادلین آلبرایت وزیرامور خارجه آمریکا در معرفی سازمان مجاهدین (منافقین ) به عنوان یک سازمان تروریستی ازسوی قضات دادگستری قابل بررسی نیست.
قاضی "ریموند راندولف " روز شنبه به خبرنگاران گفت : آلبرایت حکم خود را برمبنای اطلاعات رسیده اعلام کرده است و راهی برای قضاوت دراین باره وجود ندارد.
تروریستهای منافق درسالهای پس ازپیروزی انقلاب اسلامی صدهانفرازمردم عادی و مقامات ایرانی را در جریان بمب گذاریها و سوء قصد به جان آنها به شهادت رساندند که نمونه های اخیر آن به شهادت رساندن شهید " اسدالله لاجوردی " رییس سابق سازمان زندانهای ایران و سپهبد " علی صیاد شیرازی " جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود.
گروهک تروریستی مجاهدین (منافقین ) مسوولیت هر دو اقدام جنایتکارانه خود را قبول کرده است.
براساس قوانین آمریکا هنگامی که گروهی درفهرست گروههای تروریستی قرار می گیرد دفاتر آن باید تعطیل و حساب های بانکی آن مصادره و هر گونه کمک مالی به آنها توسط شهروندان آمریکایی ممنوع شود.
به رغم تروریست شناخته شدن منافقین برخورد دوگانه دولت آمریکا بااین گروهک تروریستی به آن امکان داده است تا تشکیلاتی را در این کشور داشته باشد و روزنامه های آمریکا تاکنون بارهااز روابط سرکردگان این گروهک با مقامات ارشد در پارلمان این کشور خبر داده اند.
مقامات ایرانی ، خانواده افرادی که توسط تروریستهای منافق به شهادت رسیده اند و سازمانهای مدافع حقوق انسانی از دولتهای کشورهایی که منافقین در آنهاحضور دارند خواسته اند تا برای اثبات ادعای خود در مبارزه با تروریسم آنها را اخراج و یا محاکمه و مجازات کنند.