اجلاس تاسیسی سازمان مجالس اسلامی - دیدار عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس موزامبیک با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران # تهران، ایرنا: 26 خرداد 1378 برابر با 16 ژوئن 1999 عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس موزامبیک گفت: امیدوارم سازمان مجالس اسلامی بتواند زمینه وحدت هرچه بیشتر مجالس اسلامی را فراهم کند.
"حسن اسماعیل ماکدا" روز چهارشنبه در دیدار با حسن روحانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین ، خواستار توسعه روابط دو کشور ایران و موزامبیک در تمامی زمینه ها بویژه در ارتباط با تبادل تجربیات قانونگذاری شد.
در این دیدار که در حاشیه اجلاس تاسیسی سازمان مجالس اسلامی در تهران انجام شد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجالس در ایجاد دموکراسی در کشورها گفت: پارلمانهای کشورهای اسلامی علاوه بر مسوولیت نسبت به کشور خود، در قبال جهان اسلام نیز مسوولیت سنگینی بردوش دارند.
روحانی افزود: امیدوارم نزدیکی و همکاری بیشتر مجالس کشورهای اسلامی ، زمینه ساز بررسی دقیق تر و ارائه دهنده راهکارهای مفیدی برای حل مشکلات جهان اسلام باشد.
وی افزود : احساس ما این است که صرف حضور و تجمع پارلمانهای کشورهای اسلامی در این اجلاس می تواند جلوی خیلی از توطئه ها و خطرات علیه جهان اسلام را بگیرد.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از موزامبیک به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با آپارتاید بوده نام برد و از مبارزات این کشور در قبال سیاست تبعیض نژادی ستایش کرد.
گسترش همکاریهای سیاسی ، اقتصادی و پارلمانی از دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس موزامبیک با نایب رئیس مجلس و شورای اسلامی بود.