روزنامه های صبح چهارشنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ـ ایران ورزشی # تهران ، ایرنا: 26 خرداد 1378 برابر با 16 ژوئن 1999 ایران ورزشی. (روزنامه ورزشی ایرنا) ..................................
* سوکوموروخوف ترکیب استقلال را بست (خبرـص1) * وحید هاشمیان: هامبورک مقصد نهایی نیست (خبرـص1) * کریمی، تا بخشودگی در هامبورک (خبرـص1) * پروین: ما "امید"ها را به سیدنی می بردیم، حیف ! (خبرـص1) * پاس با پیروزی آغاز کرد (خبرـص1) * مهدوی کیا امید "هامبورک" در جام "یوفا" (خبرـص1) * یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال در گفتگو با ایران ورزشی: همه تقصیرات را نباید فقط به گردن کوردس انداخت (خبرـص1)