اظهارات وزیر دفاع روسیه درمورد حضور نیروهای این کشور در کوزوو # مسکو، ایرنا: 14 خرداد 1378 برابر با چهارم ژوئن 1999 "ایگور سرگیف" وزیر دفاع روسیه گفت: مسکو هنوز درباره شرکت یگان های روسیه در نیروی حافظ صلح بین المللی در کوزوو تحت فرماندهی ناتو تصمیم نگرفته است.
وی این سخنان را روز جمعه بعداز دیدار با "بوریس یلتسین" رییس جمهور روسیه بیان کرد.
این درحالی است که پیش از این به نقل از "چرنومیردین" نماینده ویـژه "یلتسین" در امور بالکان گفته شده بود که فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه با افسران روسی خواهد بود.
وزیر دفاع روسیه گفت: در دیدار با یلتسین از وی دعـوت کرده است که تصمیم لازم را در مورد شرکت و فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه که قرار است در کوزوو مستقر شوند ، اتخاذ کند.
وی گفت: ستاد کل ارتش و کارشناسان وزارت دفاع تلاش خود را برای بررسی و تدوین انواع متفاوت سازمان دهی حضور نیروهای روسیه در مجموعه نیروهای بین المللی در کوزوو آغاز کرده اند.
وی تایید کرد، در روسیه نظرهای متفاوتی در مورد مــذاکـرات درباره بحران بالکان وجود دارد.
سرگیف همچنین تایید کرد که درمیان اعضای هیات مذاکره کننده روسیه با ناتو و آمریکا به سرپرستی چرنومیردین اختلافاتی وجود دارد.
سرگیف درعین حال گفت: به هر حال از میان دیـدگاه های متفاوت بهترین آنها انتخاب و با دستور رییس جمهور به آن عمل می شود.
وی شایعات مربوط به عـدم اجـرای دستورات یلتسین در هیات مذاکره کننده روسیه را رد کرد و گفت: این دستورات به بهترین وجهی اجرا شده است.
این درحالی است که مخالفت با سیاست های سازشگرانه چرنومیردین در میان مجامع و محافل سیاسی رسمی و غیر رسمی روسیه بالا می گیرد.
دومای کشوری روسیه قرار است در اجلاس ویژه عصر امروز خود به موضــوع مواضع اخیر روسیه در قبال بحران بالکان بپردازد.
دومــا روز گذشته نیز فعالیت های سیاسی چرنومیردین در قبال بـحـران کوزوو را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.