قائم مقام وزارت اطلاعات ایران: اجازه نمی دهیم غیرخودی ها از فضای موجود استفاده کنند # قزوین ، ایرنا : یازدهم خرداد 1378 برابر با یکم ژوئن 1999 قائم مقام وزیراطلاعات گفت: اجازه نمی دهیم که کس یا کسانی از فاصله بین گروههای خودی بهره برداری کنند که بعدها همه پشیمان شویم.
حجت الاسلام "شفیعی" روز سه شنبه در قزوین افزود: گروههایی که تاکنون بار مدیریت این کشور را به دوش کشیده اند کاری نکنند که فضایی بوجوداید که نفعش را کسان دیگری ببرند که امام (ره ) هم نمی خواستند آنها در صحنه حضور داشته باشند.
وی گفت: ما هیچ نگران نیستیم که در مجلس ششم گروههای چپ یا راست باشند و همینکه عناصر مسلمان باشند برای ما کافی است ، اما اگر قاعده بازی را رعایت نکنیم چه بساافرادی دیگر موفق می شوندکه هیچکدام ازجریانهای ماهم به آنها علاقه ای ندارند.
شفیعی با توجه به فضای سیاسی ایران گفت: کلیت این فضا مورد تایید مقام معظم رهبری ، رییس جمهور و همه مسوولین نظام است و همه علاقمندند که این فضا و جوسیاسی به نوعی حفظ شده و متاثر از بعضی از مسائل نشود.
وی افزود: باتوجه به فضای موجود همه با توسل به نشریات ، سخنرانی ها و میتینگها می توانند حرفشان را بزنند و وقتی دقت می کنیم می بینیم که بحث مشارکت و حضور و دخالت مردم بحث محوری همه نشریات ، سخنرانیها وگروههاست.
قائم مقام وزیراطلاعات تصریح کرد: ماحکومتی هستیم متکی به مردم ولی گاهی اقداماتی انجام می گیرد که بعضا مشکلاتی را به دست خودمان و برای خودمان بوجود می آوریم.
وی افزود: مساله جلب آراء یکی از همین موارد است که در جامعه ما جایگاه خاصی پیداکرده و چون اکثریت آراء هم با نسل جوان است گاهی جریانات و گروههای سیاسی برای جلب این نسل و آراء آنها که به نظرمن آراء سرگردان است اقداماتی را انجام می دهد که با گذشته خود این جریانات همخوانی ندارد و به نوعی عقب نشینی است.
شفیعی افزود: ما به عنوان وزارت اطلاعات دیدگاه و نگاهمان به همه کارگزاران نظام مثبت است و با دید منفی نسبت به هیچ کارگزاری برخورد نمی کنیم.