وزیرامورخارجه ایتالیا: دورنمای رویکرد به مذاکرات در بحران کوزوو نزدیک است # رم، ایرنا : 31 اردیبهشت 1378 برابر با 21 می1999 وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه گفت: دورنمای رویکرد به مذاکرات در بحران کوزوو تقویت شده و نزدیک است .
به نوشته روزنامه کوریره دلاسرا، " لامبرتو دینی " که درمیلان در شمــــال ایتالیا سخن می گفت ، افزود: بلگراد در حال پذیر ش شرایط گروه هشت است .
این روزنامه روز جمعه نوشت : پیام های رسیده از بلگراد ، بیانیــه های صادرشده توسط دولت یوگسلاوی و مذاکرات جاری چرنومیردین دراین کشور همــــه نشانه هایی از امکان دستیابی به راه حلی برای این بحران است .
وی در عین حال باردیگر تاکید کرد: برای پایان یافتن بمبارانها بلگـراد باید شرایط گروه هشت را بپذیرد .تنها شرط توقف بمبارانهای پذیر ش این شروط از سوی بلگراد است .
وزیرامور خارجه ایتالیا در ادامه سخنانش افزود:پذیر ش شرایط گروه هشت ازسوی " میلوشوویچ "، ممکن است حتی پیش از راه حل شورای امنیت صورت بگیرد که همراه با آن عملیات هوایی پایان خواهد گرفت .
وی درباره استقرار نیروهای بین المللی در کوزوو به عنوان یکی از شـروط گروه هشت گفت: نمایندگان سیاسی کشورهای عضو گروه هشت در نشست اخیر خود در باره شکل گیری این نیرو مذاکره کردند لیکن ترکیب آن هنوز مشخص نشده است .
ع / و