نمایندگان مجلس ترکیه برای دومین بار درانتخاب رییس آن به توافق نرسیدند # آنکارا ، ایرنا: 28 اردیبهشت 1378 برابر با 18 می1999 نمایندگان مجلس ترکیه ، در دومین نشست عمومی خود، نتوانستند در مـورد انتخاب رییس مجلس، به توافق برسند.
در این اجلاس که بعد از ظهر روز سه شنبه بدون حضور " مروه کاواکچـی " ، برگزار شد ، هیچ یک از نامزدها موفق به کسب دو سوم حد نصاب لازم آراء برای تصدی ریاست مجلس نشدند.
" سادی سامونجو " ، از حزب حرکت ملی، " اولوچ گورکان " ، از حـــــزب دموکرات چپ ، " نوزات یالچین تاش "، از حزب فضیلت ، " ییلدریم آک بولوت " از حزب مام میهن و " احمد اییی مایا "، از حزب راه راست ، نامزدهای ریاست مجلس ترکیه هستند.
در رای گیری روز سه شنبه، از میان نامزدها، سادی سومونجو، با 152 رای و ییلدریم آک بولــــوت ، با کسب 171 رای ، بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند.
طبق قانون اساسی ترکیه، دو نامزدی که بیشترین تعـــداد رای را به دست آورند، در اجلاس بعدی ، برای انتخاب رییس جدید مجلس به رقابت خــــــواهند پرداخت.
اجلاس عمومی بعدی مجلس ، قرار است ، روزپنجشنبه هفته جاری برگزار شود.
ع / و