یک سنک قبر متعلق به قرن هفتم هجری قمری در شمال غرب ایران شناسایی شد # تبریز ، ایرنا: 28 اردیبهشت 1378 برابر با 18 می1999 یک قطعه سنک قبر متعلق به سال 653 هجری قمری در بخش " خاروانا " از توابع شهرستان اهر ( شمال غربی ایران ) کشف شد .
ابعاد این سنک مرمرین ، سه مترطول ، نیم متر عرض و 70 سانتیمتر ارتفاع است که حکـــاکی بـرجسته اسامی حضرت محمد پیامبر اسلام و حضرت فاطمه دختر ایشان و همچنسن اسامی 12 امام شیعیان در روی آن دلیلی بر شیعه بودن مردم منطقه در قرن هفتم هجری قمری قلمداد می شود.
همچنین در روی سطح ایـن سنک قبر عکس محراب و گل به صورت ماهرانه ای کنده کاری شده و سطح آن نیز صاف است.
سنک مزار مذکور متعلق به شاه آغاخاتون دختر نریمان خلیفه است و سال فوت و مشخصات آن نیز روی ان حجاری شده است.