یک روزنامه پاکستانی، از انهدام مجسمه های "بودا" توسط طالبان انتقاد کرد # اسلام آباد، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 یک روزنامه انگلیسی زبان پاکستان ، روز سه شنبه ، در مقاله ای ، انهدام مجسمه های تاریخی " بودا " توسط طالبان را یک عمل غیرمنطقی خواند و مورد انتقاد قرار داد. روزنامه " دان " ، چاپ کراچی نوشت: انهدام مجسمه های تاریخی افغانستان به جز انزوای بیشتر طالبان دستاورد دیگری برای این گروه نخواهد داشت. این روزنامه افزود : طالبان با انهدام این مجسمه ها ، همچنین به عقاید ادیان مختلف اهانت کردند، در حالیکه وجود این مجسمه ها هیچ خطری برای مردم افغانستان نداشت. به نوشته این روزنامه ، مطالب زیادی مبنی بر نفوذ پاکستان بر طالبان مطرح شده است ، اما به نظر می رسد ، نفوذ پاکستان نیز کار ساز نبود ، زیرا این کشور نتوانست از انهدام مجسمه ها جلوگیری کند. * *815