ایران ، خواستار اقدام جدی شورای امنیت برای حمایت از مردم فلسطین شد # سازمان ملل، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 سفیر و معاون هیات نمایندگی ایران نزد سازمان ملل، روز دوشنبه خواستار اقدام مناسب شورای امنیت به منظور جلوگیری از عملیات نیروهای اشغالگر قدس علیه غیر نظامیان فلسطین شد. " محمد حسن فدایی فر " ، در جلسه شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت خاورمیانه و مساله فلسطین گفت : از سپتامبر گذشته ، نیروهای اشغالگر در سرزمینهای فلسطین ، با توسل به خشونت بیش از حد و نامتناسب دست به مجازات جمعی فلسطینیها که با تظاهرات به حق خود به اشغال طولانی سرزمین مادری خود معترضند ، زده اند. فدایی فر ، با اشاره به کشته شدن صدها نفر و مجروح شدن هزاران نفر از غیرنظامیان بی دفاع در سرزمینهای اشغالی فلسطین گفت : با روی کار آمدن یک جناح تهاجمی تر در اسراییل، تنش و سطح خشونت در سرزمینهای فلسطینی افزایش یافته و سیاست اختناق و محاصره شهرها و روستاهای کرانه غربی رود اردن و نوار غزه ، تشدید شده است. وی افزود: تشدید محاصره سرزمینهای فلسطینی ، دسترسی مردم این مناطق به احتیاجهای اولیه را مختل کرده است و بدون شک به مجازات دسته جمعی و فشردن گلوی مردم تحت عنوان امنیت برای اشغالگران منجر شده، که استمرار این روند برای ماه های متمادی علاوه بر تخریب اقتصاد فلسطین ، موسسات فلسطینی را با بحران مالی روبرو کرده و خانواده های بیشتری را در فقر فرو برده است. معاون هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل ، با تاکید بر اینکه جنایات ارتش اسراییل با سیاستهای تهاجمی و توسعه طلبانه اشغالگران ، همخوانی دارد تصریح کرد: کشتار و محاصره فلسطینیها، ادعای اسراییل مبنی بر تمایلات صلح آمیز و همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان و مسیحیان منطقه را باطل می کند. فدایی فر گفت: جنایتهای مکرر و حملات سبعانه اسراییل با ادعای پوچ و پر صدای صلح طلبی آن ، منافات دارد و این رژیم ، که دلیل اصلی تنش و بی ثباتی منطقه است ، در حالی که ، مکارانه به مذاکره صلح با فلسطینیها می پردازد ، با خشونت به مردم مظلوم و بی دفاع سرزمینهای اشغالی هجوم آورده است. وی گفت : سوال اساسی ای که سازمان ملل به نمایندگی از جامعه بین المللی و شورای امنیت با آن روبرو است ، این است که ، پیش از اقدام به منظور مهار اشغالگر و مهاجم و تحقق حقوق بنیادی فلسطینیها در زمینه خود مختاری در سرزمین خود ، تا چه اندازه می توان ریختن خون فلسطینیها، بی خانمانی و رنج آنها را توجیه کرد. وی بااشاره به نگرانی عمیق جامعه بین المللی و جهان اسلام درباره استمرار جنایتهای نیروهای نظامی اسراییل گفت: بی اعتنایی رهبران اسراییل به اصول قوانین بین المللی و تصمیمهای سازمان ملل، بر کسی پوشیده نیست، ولی باوجود محکومیت عمومی اقدامهای یاد شده، چاره اندکی برای آن اندیشیده شده است. معاون هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل ، با ابراز ناراحتی نسبت به برخی مواضع اخیر که به تشویق رژیم اشغالگر در استمرار عملیات خونین خود علیه غیر نظامیان فلسطین منجر شده، گفت : تاکید یکی از اعضای سازمان ملل مبنی بر انتقال سفارتخانه خود به بیت المقدس اشغالی ، که ناقض قطعنامه های سازمان ملل نیز است، حمایت یک جانبه از اسراییل است و علاوه بر پشتیبانی صریح از اشغال و تهاجم ، زمینه ساز افزایش تنش در منطقه خواهد بود. وی تاکید کرد: جامعه بین الملل، سازمان ملل و خاصه شورای امنیت مسوولیت دارند برای توقف عملیات خشن نیروهای مسلح اسراییل علیه غیرنظامیان مداخله کنند و بدون شک اقدامهای بررسی نشده اسراییل وضعیت تمامی منطقه خاورمیانه را وخیم تر خواهد کرد. وی ، با اشاره به شکست قطعنامه مطرح شده در شورای امنیت ، در دسامبر گذشته ، مبنی بر اعزام نیروی ناظر برای حمایت غیر نظامیان فلسطینی گفت : این اقدام ، به خشونت و خونریزی بیشتر انجامید و از آن موقع تاکنون، علاوه بر کشته شدن بیش از 70 فلسطینی، خسارات بیشتری روی داده و وضع غیرنظامیان فلسطین ، وخیم تر شده است. وی ، در خاتمه تاکید کرد : با توجه به وخامت فزاینده اوضاع ، مسوولین فلسطین و اکثریت عظیم کشورهای عضو سازمان ملل از جمله کشورهای اسلامی، عرب و غیر متعهد ، به منظور حمایت از غیر نظامیان و توقف عملیات اشـغالگران ، خواستار استقرار یک نیروی بین المللی در سرزمینهای اشغالی شده اند و انتظار داریـم شـورای امنیت ، این بار به مسـوولیت خود عمل کند و اقدام مناسب و مقتضی را معمول دارد. * *815