۳۰ اسفند ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5665354
T T
۰ نفر
اسبهای ارتش ایتالیا برای مصرف گوشت آنها بسرقت رفتند # رم، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 در پی بحران ناشی از بیماری "جنون گاوی" و ترس از مصرف گوشت گاو در ایتالیا ، تعدادی سارق ناشناس 10 راس اسب ارتش این کشور را بسرقت بردند. پلیس شهر رم اعلام کرد اسبهای بسرقت رفته که مخصوص مسابقات اسب سواری و تشریفات بودند در اصطبل پادگان نظامی "مونته لیبرتی" در 30 کیلومتری شهر رم نگهداری می شدند. پلیس افزود : به نظر کارآگاهان درپی ترس مردم از مصرف گوشت گاو و افزایش مصرف گوشت اسب، سارقان این اسبها را برای گوشت آنها بسرقت برده اند و احتمال دارد این 10 راس اسب دریکی از قصابی اطراف شهر رم کشتار شده اند.
مطبوعات ایتالیا روز سه شنبه نوشتند: پلیس در گزارش دیگری اعلام کرد یک قصاب را که به صورت غیرقانونی گوشت گوساله و اسب و حتی نوع مریض آنها را عرضه می کرد ، بازداشت کرد. درپی شیوع بیماری جنون گاوی و کنترل شدید کشتار گاو و مصرف آن ، این قصاب در شهر جنوبی "آلبرو بلو" در حوالی شهر باری ، برای فرار از کنترل مقامات بهداری با اینکه تعدادی از دامهای وی بیمار بودند آنها را کشتار کرده و پس از دفن استخوانهای آنها، گوشت حاصله را به عنوان گوشت سالم عرضه می کرد. گزارش شده است که مصرف گوشت گاو در ایتالیا به میزان 42 درصد کاهش یافته و مردم بیشتر ترجیح می دهند گوشت ماهی و اسب مصرف کنند. * 818 *