السفیر : خرازی حامل پیام اطمینان بخش تهران برای کشورهای عرب است # بیروت، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 روزنامه لبنانی "السفیر" روز سه شنبه درباره سفر دکتر سید "کمال خرازی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه نوشت: خرازی در این سفر حامل پیام اطمینان بخش تهران به این کشورهاست. این روزنامه نوشت: خرازی می خواهد به رهبران کشورهای عرب بگوید که این حق اجلاس سران در امان است که طبق منافع خود تصمیمات لازم را اتخاذ کند و ایران به هیچوجه با آنچه مورد تایید این کشورهاست ، مخالفتی ندارد. السفیر افزود: ایران در عین حال خواهان آن است که سران عرب به این باور برسند که تسلیم شدن به شرایط آمریکا و اسراییل سودی دربر ندارد و تنها انتفاضه ، سازنده صلح عادلانه است. این نشریه ادامه داد : هدف دیگر سفر خرازی بیان این مطلب است که ایران در هر شرایطی همپیمان کشورهای عرب باقی خواهد ماند و از هر اقدام آنان برای بازپس گرفتن سرزمینهای اشغالی و حقوقشان ، حمایت می کند. این روزنامه نوشت : تحرک ایران در آستانه صدور بیانیه پایانی نشست وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس انجام می شود که نشان دهنده اوج میانه روی در لحن و خالی از هر نوع پیام تازه است و در آن تنها بر مواضع گذشته تاکید شده است. السفیر به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد : بیانیه پایانی این نشست رونوشتی از پیش نویس اجلاس آینده سران عرب در امان است ، که احتمال دارد برخی از بندهای آن حذف و بندهایی نیز به آن اضافه خواهد شد. این منابع گفتند: فشارهای آمریکا و این اجلاس را پیش از تشکیل بی محتوا کرده و این خود بیانگر ناتوانی و درماندگی سران عرب از اتخاذ تصمیم قاطع درباره مسایلی است که ملتهایشان خواهان آن هستند. * 818 *