اعضای بازداشت شده لشگر جهنگوی به قتل دبیرکل نهضت جعفری پاکستان اعتراف کردند # اسلام آباد، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 چند تن از اعضای لشگر جهنگوی پاکستان که اخیرا بازداشت شده اند به قتل "انور علی آخوندزاده" دبیر کل فقید نهضت جعفری پاکستان اعتراف کردند. چهار تن از اعضای لشگر جهنگوی هفته گذشته در شهر پیشاور مرکز ایالت سرحد پاکستان بازداشت شدند. "سلیمان" معاون رییس پلیس شهر پیشاورگفت : متهمان بازداشت شده در بازجوییهای خود اعتراف کردند که به دستور "ریاض بسرا" سرکرده لشگر جهنگوی دبیرکل نهضت جعفری پاکستان را ترور کرده اند. انور علی آخوندزاده دبیر کل نهضت جعفری پاکستان در نوامبر 2000 ، در مقابل منزل خود در شهر پیشاور هدف حمله تروریستی قرارگرفت و کشته شد. لشگر جهنگوی پاکستان در همان روز با ارسال بیانیه ای برای برخی مطبوعات پاکستان مسوولیت این حمله را به عهده گرفت. معاون رییس پلیس پیشاور به خبرنگاران گفت : هنگام دستگیری این افراد مقادیری سلاح و مهمات نیز از منزل یکی از متهمان کشف و ضبط شد. وی افزود ، این افراد اعتراف کرده اند که قصد داشتند در ایام محرم نیز دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. در عین حال گروه سپاه صحابه روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای در شهر پیشاور پاکستان ادعا کرد که اعترافات بازداشت شدگان در مورد قتل انور علی آخوندزاده، تحت فشار اخذ شده و فاقد اعتبار است. * 818 *