دانشجویان لبنانی در حمایت از حضور سوریه در این کشور تحصن کردند # بیروت، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 بیش از دو هزار دانشجوی لبنانی روز سه شنبه به نشان جانبداری از حضور سوریه در کشورشان، در برابر تالار فرهنگی یونسکو در غرب بیروت متحصن شدند.
این تحصن در مکانی صورت گرفت که 12 سال پیش صحنه کشتار تعدادی از مردم و دانشجویان دراثر حمله توپخانه ای نظامیان تحت فرماندهی "میشل عون" فرمانده سابق و شورشی ارتش لبنان بود. عون روز 14 ماه مارس 1989 جنک به اصطلاح "آزادیبخش علیه سوریه" را آغاز کرد که این جنک تا پایان شورش عون در سال 1990 ادامه یافت و در جریان آن صدها تن از شهروندان لبنانی کشته شدند. دانشجویان متحصن در حالیکه شعارهایی در جانبداری از سوریه سر می دادند، شعارهای تفرقه افکنانه میشل عون را محکوم کردند. عون هفته گذشته از طرفدارانش خواسته بود روز 14 ماه مارس مصادف با دوازدهمین سال جنک به اصطلاح "آزادیبخش علیه سوریه" بسوی مراکز نیروهای سوری در بیروت راهپیمایی کنند. دولت لبنان برای جلوگیری از هر نوع اقدام طرفداران عون ، هفته گذشته تدابیر گسترده نظامی را در بیروت و حومه این شهر به اجرا گذاشت. این تدابیر موجب شد دانشجویان طرفدار عون ، به تحصن در داخل برخی دانشگاههای شرق بیروت بسنده کنند. * 818 *