تاکید متصدی حقوق بشر ملل متحد بر منع نابردباریها در سال گفت و گوی تمدن ها # وین، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 خانم "مری رابینسون" متصدی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو خواستار مقابله با هرگونه نابردباریهای نژادی و قومی در سال گفت و گوی تمدنها شد. وی در مراسم افتتاح پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت: برگزاری نشست مبارزه با نژاد پرستی ، بیگانه ستیزی و نابردباریهای مربوط به آن که قرار است در آفریقای جنوبی تشکیل شود از اهمیت زیادی برخوردار است ، چرا که عمده ترین عوامل بروز منازعات در جوامع انسانی را مورد توجه قرار می دهد. رابینسون گفت : در سال گفت و گوی تمدنها، بایستی بیش از گذشته اصل برابری ، احترام به قومیتها و نژادهای گوناگون و افزایش بردباری بین مردم مورد عنایت قرار گیرد. وی گفت: امروزه بسیاری در مرکز آفریقا و بالکان به دلیل اختلافات قومی کشته می شوند ، نابردباری و خشونت در برابر آوارگان و پناهجویان به دلیل رنک پوست ، نژاد ، مذهب و قومیت هنوز ادامه دارد و موجب حرکت و جابجایی اجباری انسانها شده است. رابینسون بااشاره به حضور سران و وزیران برخی از کشورها در نشست امسال کمیسیون حقوق بشر، این امر را نشانه اهمیت روزافزون این کمیسیون و توجه بیشتر جهان به مسایل حقوق بشر دانست. وی گفت : در حال حاضر شمار ساز و کارهای حقوق بشری فعال در جهان به 36 مورد رسیده است و حضور کمی و کیفی تصدی عالی حقوق بشر در کشورها افزایش یافته و تعداد کشورهایی که درخواست کمکهای فنی و مشورتی در زمینه حقوق بشر می کنند به 50 بالغ شده است. متصدی عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به وجود ارتباط مستقیم بین توسعه پایدار ، دمکراسی ، حاکمیت قانون و حقوق بشر گفت: دولتها بایستی در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر پاسخگو باشند ، چرا که رعایت اصل پاسخگویی متضمن جلوگیری از نقض حقوق بشر است. وی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری چچن ، سرزمینهای اشغالی فلسطین ، سیرالئون و کلمبیا ابراز نارضایتی کرد و گفت که تماس با مسوولین کشورها برای افزایش ظرفیتهای داخلی و بهبود وضعیت حقوق بشر از اولویتهای کاری وی است. رابینسون از نقش بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی در ارتقای حقوق بشر تقدیر کرد و گفت که پدیده هایی مانند قاچاق انسان و مواد مخدر برای حفظ حقوق بشر مخرب هستند. وی که دوره تصدی اش در آینده نزدیک پایان می یابد ، همه را به گفت و گو و بردباری و احترام به دیگران دعوت کرد و گفت که قادر نیست بار مسوولیت سنگین خود را برای یک دوره دیگر بپذیرد. اظهارات خانم رابینسون با کف زدن ممتد حاضران که یک دقیقه به طول انجامید پایان یافت. * 818 *