شهروندان اروپا و آمریکا می توانند بدون اخذ ویزا وارد امارات شوند # دوبی، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 هیات وزیران امارات عربی متحده با تصویب قانونی ، به شهروندان کشورهای اروپایی ، آمریکایی و پنج کشور دیگر اجازه داد ، بدون اخذ ویزای قبلی به این کشور سفر کنند. روزنامه "الخلیج" چاپ شارجه روز سه شنبه نوشت: شهروندان کشورهای کانادا ، استرالیا، مالزی ، هنک کنک و سنگاپور نیز می توانند با هدف گردشگری بدون اخذ ویزای قبلی وارد امارات شوند. براساس این گزارش، هیات وزیران امارات ادارات مربوطه را مکلف کرده است ترتیبات لازم را برای اجرای این قانون فراهم کنند. الخلیج افزود : انتظار می رود این قانون از آغاز ماه آوریل آینده اجرا شود. * 818 *